Waldorf One World Day

Den 10. november arrangerer ungdomsskolen WOW-dag. Dagen handler om å hjelpe og lære om hvordan barn og ungdom har det i andre land. I år går pengene til å støtte steiner barnehagen Finks Hawzien i Etiopia. Prosjektet som elevene skal støtte i år, har som mål i å tilby mat til barn og unge. Et skolemåltid […]