3.Klasse

3.Klasse

Dualisme og plikt

Fagene deles nå i to hovedstrømninger; fag som handler om eller folder seg ut i tiden, som historie og musikk, og romlige fag som geografi og håndverksfag.

Fortellestoffets billedlige kvaliteter formidles gjennom legender og fabler, to sjangre som er høyst forskjellige i kvalitet og form. I legendene møter barna mennesket som kjemper med de egoistiske kreftene i seg, men som ender med å vie sitt liv til andre. Legendene kan vekke idealer i barna om hva et menneske kan bli. Dyrefablene fremstiller sjelelige kvaliteter fri for plikt og tvang hvor dyrene lever ut sine instinkter og drifter uten omtanke for andre enn seg selv. De representerer sjelelige ensidigheter og tendenser på en karikert og humoristisk måte. Dermed ligger dyrefablene nærmere vår egen hverdag, for elevene skjønner godt at det er menneskelige egenskaper som kommer til uttrykk i dyrenes særegenheter.

Dette året skal elevene bli oppmerksomme på årstid, ukedag, måned og klokkeslett og gjøre tiden til et praktisk redskap for å orientere seg i verden, og opparbeide en forståelse for i dag og i morgen.

Elevene er nå i stand til å sette sine første, selvvalgte ord på lærestoffet og kan begynne å fortelle med egne, skrevne ord.

For første gang introduseres elevene for tallene i seg selv, og slik innebærer regningsundervisningen store erkjennelsesmessige sprang dette året. Regningsartene må øves på mange måter før elevene kan beherske dem. Det er leken og bevegelsen som legger grunnlaget for det alvor og den ro som også kreves i omgangen med tallenes verden.

Plikten er et sentralt motiv dette året, og det sentrale aspektet ved klassens videre sosialisering dreier seg om å lære barna å overholde reglene for det sosiale samspillet.

Ønsker du å lese mer om Steinerpedagogikken kan du gjøre det her.

3.Klasse

Bildegalleri 3.Klasse