Mikaelsfest

Mikaelsfest

Engelen var et symbol på mot og kraft.

St. Mikaels dag er 29. september, og den faller grovt regnet sammen med høstjevndøgn. Fra gammelt av var dette en stor høytidsdag, Mikkelsmesse. Mikael står for oss som et symbol på mot og kraft, og det er kampen mellom det gode og det onde som er utgangspunkt for feiringen i denne tiden. Vi trenger kanskje litt ekstra styrke før mørketiden kommer. Elevene får ta opp i seg og kjenne på sitt eget mot og kan møte dragen som i mikaelslegenden står som bilde på det onde.

Vi forteller om legenden om St. Mikael og eventuelt også om ridder Georg som bekjemper dragen. Da det fortelles muntlig uten videre bruk av bilder, får barna mulighet til selv å lage bilder inne i seg. Disse bildene er aldri sterkere enn det barnet selv kan tåle.

Til selve festdagen baker de yngste elevene til sin fest, og barna får et stjernebånd på hodet, som de kan ta med hjem.  2.-10. klasse feirer dagen i skogen, der alle deltar i rollespillet «Drageleken». Det handler om å finne tre skatter som dragene har gjemt, og gjennom mot og samarbeid, kan man få dragene til å gi fra seg hint om hvor skattene er gjemt, altså vinne en kamp over dragen. Det gis tid og rom for å hvile og spise, og det er opp til elevene selv, om de tør å gå i «kamp» med dragene.

Bildegalleri Mikaelsfest