Mikaelsfest

Mikaelsfest

Engelen var et symbol på mot og kraft.

St. Mikaels dag er 29. september, og den faller grovt regnet sammen med høstjevndøgn. Fra gammelt av var dette en stor høytidsdag, Mikkelsmesse. Mikael står for oss som et symbol på mot og kraft, og det er kampen mellom det gode og det onde som er utgangspunkt for feiringen i denne tiden. Vi trenger kanskje litt ekstra styrke før mørketiden kommer. Elevene får ta opp i seg og kjenne på sitt eget mot og kan møte dragen som i mikaelslegenden står som bilde på det onde.

Vi forteller om legenden om St. Mikael og eventuelt også om ridder Georg som bekjemper dragen.   Da det fortelles muntlig uten videre bruk av bilder, får barna mulighet til selv å lage bilder inne i seg. Disse bildene er aldri sterkere enn det barnet selv kan tåle.

Til selve festdagen baker de yngste elevene til sin fest, og barna får et stjernebånd på hodet, som de kan ta med hjem.  2.-10. klasse feirer dagen i skogen, der alle deltar i rollespillet «Drageleken». Det handler om å finne tre skatter som dragene har gjemt, og gjennom mot og samarbeid, kan man få dragene til å gi fra seg hint om hvor skattene er gjemt, altså vinne en kamp over dragen. Det gis tid og rom for å hvile og spise, og det er opp til elevene selv, om de tør å gå i «kamp» med dragene.

Bildegalleri Mikaelsfest

Mikaelsfesten på fredag ble en flott feiring av Mikkelsmessen. Dette var en merkedag som fra gammelt av ble holdt den 29.september, for å hedre erkeengelen Michael. Engelen var et symbol på mot og kraft. Først ble legenden om St. Mikael og ridder Georg som bekjemper dragen fortalt. Elevene løp så ut i skogen for å leke «Drageleken». 10. klasse var eksemplariske engler, og viste menneskene vei gjennom motsøvelser på Engleberget. 

8.klasse hadde lenge sett frem til å være drager…og koste seg i rollen! I år hadde også elevene, med stor hjelp fra Una, laget en ekte drage! Denne fikk elevene møte da den siste skatten ble funnet. Takk til alle elever og lærere som gjorde denne dagen flott og minnerik!

God høstferie!