Styret

Styret - Steinerskolen i Indre Østfold

Steinerskolen i Indre Østfold er en stiftelse ved navnet Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold. Stiftelsen har som formål å eie og drive skolen basert på impulser av Rudolf Steiner. Stiftelsens styre er skolens øverste organ, og består av 5 personer med 2 varamenn. 

Lærerkollegiet velger 3 av styrets representanter og ett varamedlem. FAU velger 2 representanter og ett varamedlem. Valget skjer en gang i året og vervet varer i 2 år. For å sitte i styret er det ønskelig at man har innsikt i steinerskolens pedagogikk, selvforvaltningens prinsipper, generell økonomi, samt gjeldende lover. Man vil som styremedlem få en generell innføring. 

  • Styreleder: Bjørnar Iversen
  • Styremedlem fra foreldrene: Elisabeth Anderssen
  • Styremedlemmer fra kollegiet: Inger-Johanne Leyell Røer og Eva Lill Blørstad.
  • Styremedlem: Chawan Hussaini
Du kan få kontakt med styrets medlemmer ved å ringe skolen på telefon: 69844020, eller via epost: askim@steinerskolen.no

Har du ytterligere spørsmål, kontakt kontoret.