sfo

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen i Indre Østfold

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.​

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen i Indre Østfold gir barna et godt ettermiddagstilbud, som er i tråd med skolens pedagogikk.
Det er mye uteaktivitet og elevene får leke fritt i trygge rammer. Elevene får servert et enkelt og næringsrikt måltid hver dag.

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.  Det er morgen- SFO fra kl. 7.00 til 8.15.   Etter skoletid er SFO åpent fra kl. 13.30 – kl. 17.00.  Dette skoleåret vil SFO være åpent i høst- og vinterferien.  I skolens sommerferie er SFO stengt i juli.

Satsene på SFO for skoleåret 2019/20 er uendret, men det skal betales for 11 mnd. f.o.m. august 2019 t.o.m. juni 2020

100 % plass 5 dager – Kr. 2.857,- inkl. kost
80 % plass 4 dager – Kr. 2.419,- inkl. kost
60 % plass 3 dager – Kr. 1.848,- inkl. kost   
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1.564,- inkl. kost
(annenhver uke)

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%.
Se vedtekter for Steinerskolens SFO.

 Kontakt SFO på telefon: 41240234

For påmelding til SFO i ferier, last ned påmeldingsskjema under. Skjemaene er både i PDF og Word format. 

SFO Tlf: 41240234