sfo

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen i Indre Østfold

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.​

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen i Indre Østfold gir barna et godt ettermiddagstilbud, som er i tråd med skolens pedagogikk.
Det er mye uteaktivitet og elevene får leke fritt i trygge rammer. Elevene får servert et enkelt og næringsrikt måltid hver dag.

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.  Det er morgen- SFO fra kl. 7.00 til 8.15.   Etter skoletid er SFO åpent fra kl. 13.30 – kl. 17.00.  Dette skoleåret vil SFO være åpent i høst- og vinterferien.  I skolens sommerferie er SFO stengt i juli.

Satsene på SFO:

100 % plass 5 dager – Kr. 2681+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 2 931.
80 % plass 4 dager – Kr. 2 279+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 2 479.
60 % plass 3 dager – Kr. 1 743+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 1 893.    
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1 475+kr.125 i matpenger. Totalt kr. 1 600.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

For barn som ikke har fast SFO-plass koster en dag inkl. kost kr. 450,-. En ekstradag ved spesielle behov koster kr. 250,- og må avtales på forhånd.  Regning vil bli sendt.

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%.
Se vedtekter for Steinerskolens SFO.

Kontakt SFO ved Glenn på telefon: 95 06 80 52

For påmelding til SFO i ferier, last ned påmeldingsskjema under. Skjemaene er både i PDF og Word format. 

SFO ved Glenn Tlf: 95 06 80 52