FAU

FAU fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen.

Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

FAU  fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen. Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

Ideen med et FAU bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barns utvikling og opplæring. Foreldre har rett til medvirkning i skolen og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Alle foreldre som har barn ved skolen kan fremme saker for FAU, enten via klasserepresentantene eller ved å gjøre en direkte henvendelse til oss. Vi møtes første torsdag i måneden.

Nåværende FAU har organisert seg slik at arbeidsoppgavene er fordelt på grupper; Julemarkedsgruppe, dugnadsgruppe og vårmarkedsgruppe. Vi samarbeider med skolen om markedsføringsaksjonen og har en egen gruppe som  organiserer Supersøndager. FAU velger 2 representanter og et varamedlem til skolens styre.

I tillegg har vi  en fast representant som møter i SSF (Steinerskolens foreldreforbund). FAUs leder og skolens daglige leder har faste møter.
FAU ved Steinerskolen i Indre Østfold er engasjerte og opptatt av å delta i skolens “indre liv”. Ta gjerne kontakt med  oss!

E-post til FAU: fau.steinerskolen.askim@gmail.com

Referater: Desember 2019Februar 2020April 2020September 2020Oktober 2020November 2020Desember 2020 – Februar 2021Mars 2021April 2021Mai 2021Juni 2021 – 

FAU-representanter ved Gullhaugen Steinerbarnehage og Steinerskolen i Indre Østfold 2021/2022

FAU-Leder

Pia Espedal Belsvik
piabel@outlook.com
Tlf: 900 67 123

Nestleder
Lene Ekeberg Opsahl
lene.eke.opsahl@gmail.com
Tlf: 481 97 555

Ingfrid Solberg
froyden@hotmail.com
Tlf: 958 42 048

Marit Bøhle
maritkc04@gmail.com
Tlf: 911 13 935

Sekretær

Bente Øwre Oscarsen
boscarsen@gmail.com
Tlf: 909 60 608

SFO-Kontakt

Elisabeth Anderssen
elisabeth.anderssen@gjensidige.no
Tlf: 928 60 865

Kommer

Katharina Kirkerød
katharina_kirkerod@hotmail.com
Telefon: 97 07 86 28

VARA
Kristin Berget
jumboberget@yahoo.no
Telefon: 99 70 52 93

Inger-Lise Krogstad Pettersen
krogstadlise@hotmail.com
Telefon: 93 66 61 69

Hellek Gaasland
hellektg@yahoo.no
Telefon: 41 45 79 50

Kommer

Jennie Johansen
jennieljohansen@gmail.com
Telefon: 45 46 07 20

Lill Tollerud
lilltollerud@hotmail.com
Telefon: 95 44 85 89

VARA
Helge Myrvang
helge.w.myrvang@outlook.no
Telefon: 40 23 62 27

Anne-Marit Klungen
aklungen@outlook.com
Telefon: 92 87 77 15

Lene Opsahl
lene.eke.opsahl@gmail.com
Telefon: 48 19 75 55

Toyni M. Lerhaugen
tlerhaugen@yahoo.com
Telefon: 40 67 69 47

VARA
Kirsten Lystad
kirstenlystad78@gmail.com
Telefon: 41 21 64 34