FAU

FAU fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen.

Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

FAU  fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen. Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

Ideen med et FAU bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barns utvikling og opplæring. Foreldre har rett til medvirkning i skolen og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Alle foreldre som har barn ved skolen kan fremme saker for FAU, enten via klasserepresentantene eller ved å gjøre en direkte henvendelse til oss. Vi møtes første torsdag i måneden.

Nåværende FAU har organisert seg slik at arbeidsoppgavene er fordelt på grupper; Julemarkedsgruppe, dugnadsgruppe og vårmarkedsgruppe. Vi samarbeider med skolen om markedsføringsaksjonen og har en egen gruppe som  organiserer Supersøndager. FAU velger 2 representanter og et varamedlem til skolens styre.

I tillegg har vi  en fast representant som møter i SSF (Steinerskolens foreldreforbund). FAUs leder og skolens daglige leder har faste møter.
FAU ved Steinerskolen i Indre Østfold er engasjerte og opptatt av å delta i skolens “indre liv”. Ta gjerne kontakt med  oss!

FAU representanter og klassekontakter

Skoleåret 2019-20

FAU-Leder

Pia Belsvik
belsvik@fibernett.nrk
TLF: 90067123

Kasserer

Lene Opsahl
lene.eke.opsahl@gmail.com
TLF: 4819755

Sekretær

Informasjon kommer

Informasjon kommer

Elisabeth Anderssen
Elisabeth.anderssen@gjensidige.no
TLF: 92860865

VARA
Ronnie Bjørvik
rsletta@gmail.com
TLF: 40013832

Elisabeth Anderssen
Elisabeth.anderssen@gjensidige.no
TLF: 92860865

VARA
Ronnie Bjørvik
rsletta@gmail.com
TLF: 40013832

Kirsten Lindstrøm
Fam.lindstrom@live.no
TLF: 93068003

Geir Mikkelsen
Livets_datter@hotmail.com
TLF: 47310819

Eva Christin Hjelden
Eva.hjelden@gmail.com
TLF: 95073048

VARA
Christine Jacobsen
Christine.jacobsen83@gmail.com
TLF: 99524156

Lene Opsahl
lene.eke.opsahl@gmail.com
TLF: 4819755

VARA
Sandra Horten
hortenogstein@gmail.com
TLF: 97770514

Lene Huuse
lenehuuse@gmail.com
TLF: 97015167

Isak Anderssen
isakanderssen@gmail.com
TLF: 98631223

Gro Anita Furuseth
eiegroo@hotmail.com
TLF: 94894405

VARA
Kirsten Lystad
Kirstenlystad78@gmail.com
TLF: 41216434