FAU

FAU fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen.

Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

FAU  fungerer som et styre for alle foreldre og foresatte på skolen. Hver klasse velger to representanter som samarbeider om deltagelse på FAU- møtene og andre oppgaver tilknyttet klassen.

Ideen med et FAU bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barns utvikling og opplæring. Foreldre har rett til medvirkning i skolen og medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Alle foreldre som har barn ved skolen kan fremme saker for FAU, enten via klasserepresentantene eller ved å gjøre en direkte henvendelse til oss. Vi møtes første torsdag i måneden.

Nåværende FAU har organisert seg slik at arbeidsoppgavene er fordelt på grupper; Julemarkedsgruppe, dugnadsgruppe og vårmarkedsgruppe. Vi samarbeider med skolen om markedsføringsaksjonen og har en egen gruppe som  organiserer Supersøndager. FAU velger 2 representanter og et varamedlem til skolens styre.

I tillegg har vi  en fast representant som møter i SSF (Steinerskolens foreldreforbund). FAUs leder og skolens daglige leder har faste møter.
FAU ved Steinerskolen i Indre Østfold er engasjerte og opptatt av å delta i skolens “indre liv”. Ta gjerne kontakt med  oss!

E-post til FAU: fau.steinerskolen.askim@gmail.com

Referater: 05.12.1906.02.2016.04.2003.09.2007.10.2005.11.2003.12.20

FAU-representanter ved Gullhaugen Steinerbarnehage og Steinerskolen i Indre Østfold 2019/2020

FAU-Leder

Pia Espedal Belsvik
piabel@outlook.com
Tlf: 900 67 123

Nestleder
Lene Ekeberg Opsahl
lene.eke.opsahl@gmail.com
Tlf: 481 97 555

Ingfrid Solberg
froyden@hotmail.com
Tlf: 958 42 048

Marit Bøhle
maritkc04@gmail.com
Tlf: 911 13 935

Sekretær

Bente Øwre Oscarsen
boscarsen@gmail.com
Tlf: 909 60 608

SFO-Kontakt

Elisabeth Anderssen
elisabeth.anderssen@gjensidige.no
Tlf: 928 60 865

Inga-Lise Pettersen
krogstadlise@hotmail.com
Tlf: 936 66 169

VARA
Benny Hanssen
benny.hanssen@gmail.com
Tlf: 406 00 415

Elisabeth Anderssen
elisabeth.anderssen@gjensidige.no
Tlf: 928 60 865

Trine Nordhagen
trinenordhagen@yahoo.no
Tlf: 941 23 104

Pia Kristiansen
pia_s_k@hotmail.com
Tlf: 940 36 733

Geir Mikkelsen
sir_mikkelsen@hotmail.com
Tlf: 986 78 834

VARA
Helge Myrvang
helge.w.myrvang@outlook.com
Tlf: 402 36 227

Eva Hjelden
eva.hjelden@gmail.com
Tlf: 923 23 476

VARA
Christine Jakobsen
christinejakobsen1983@gmail.com
Tlf: 995 24 156

Lene Ekeberg Opsahl
lene.eke.opsahl@gmail.com
Tlf: 481 97 555

VARA
Sandra Horten
naturgaard@gmail.com
Tlf: 977 70 514

Lene Huuse
lenehuuse@gmail.com
Tlf: 970 15 167

VARA
Bente Øwre Oscarsen
boscarsen@gmail.com
Tlf: 909 60 608

Isak Anderssen
isak@isakanderssen.com
Tlf: 986 31 223

VARA
Kirsten Lystad
kirstenlystad78@gmail.com
Tlf: 412 16 434