8.Klasse

8.Klasse

Det grenseløse - nyoppdagelse

Det er tanken som er det sentrale redskapet til å bryte grensene for ny kunnskap. Autoritetsbundne forestillinger og kulturelle begrensninger fra europeisk middelalder ble i renessansen utfordret av ny viten, ny kunst, ny økonomi, ny teknologi og nye relasjoner mellom folkeslag. Menneskets bilde av verden måtte skapes på ny da vitenskapen slo fast at det umulige var mulig. Alle grenser som mennesket utfordret, måtte gi tapt. Det var takket være enkeltmennesker som hevdet sin overbevisning på tvers av de rådende oppfatninger, ofte med stor risiko. Historien serverer grenseløse perspektiver på hva et menneske kan oppnå, både i egen utvikling og for verden.

Astronomiundervisningen baseres på geosentriske iakttagelser, og spranget over i den heliosentriske synsvinkelen utfordrer elevene i nye måter å tenke på.

Tekst og bilde er hentet fra Steinerskoleforbundets nettsider.
Utdragene stammer fra boken “Fra Askeladden til Einstein – Kunnskap i sammenheng”.

Ønsker du å lese mer om Steinerpedagogikken kan du gjøre det her.

Kontaktinformasjon 8.klasse

Mai-Cecilie Harangen
mai.kopperud@steinerskolen.no

Bildegalleri 8.Klasse

Bildegalleri kommer snart!