Barnehagen

Barnehagen

Barnehagen er en privat, interkommunal heldagsbarnehage.

Vi har en småbarnsavdeling og en avdeling for barn mellom 3 og 6 år. Barnehagen ble startet 18.8.1999. Barnehagen har 34 hele plasser, og barna går 4 eller 5 dager i uken. Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 17.00 alle hverdager, og holder stengt i juleferie, påskeferie og sommerferie i juli. Steinerbarnehagen er nærmeste nabo til Steinerskolen i Indre Østfold og ligger i utkanten av Askim. Barnehagen er synlig fra gamle E 18.

Barnehagen baserer sin pedagogikk på Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Barnets lek er et viktig grunnlag for dets personlighetsdannelse og for det senere voksne menneskets evne til å arbeide, oppleve andre mennesker og til å tenke kreativt. Leken prioriteres høyt, og barna leker både ute og inne hver dag.

Kontaktinformasjon Barnehagen

Steinerbarnehagen i Indre Østfold
Romsveien 20, 1815 ASKIM
Tlf. 69 88 14 08    
Epost: askim@steinerbarnehage.no