Faglærere og øvrig personell

Faglærere og øvrig personell 2022/23

Her finner du kontaktinformasjonen til den enkelte faglærer og annet personell.
Skulle du ikke finne den du er ute etter, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på kontoret, så veileder vi deg.

Fysikk/Kjemi

Gym

Håndarbeid

Elisabetta Gazzoni Jacobsen
elisabetta.gazzoni@steinerskolen.no

Jennie L. Johansen
jennie.johansen@steinerskolen.no

 

Sløyd

Spes.ped

Rådgiver

Sosiallærer

Matematikk

Hagebruk

Eurytmi

Anita Thorvaldsen
Barneskolen
anita.thorvaldsen@steinerskolen.no

Mette-Gro Lønnroth
7. – 10. klasse
mette.gro.lonnroth@steinerskolen.no

Piano

Pedagoger og assistenter

Øvrig personell