Faglærere og øvrig personell

Faglærere og øvrig personell 2019-20

Her finner du kontaktinformasjonen til den enkelte faglærer og annet personell.
Skulle du ikke finne den du er ute etter, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på kontoret, så veileder vi deg.

Engelsk

Tysk

Fysikk/Kjemi

Gym

Hagebruk

Sløyd

Eurytmi

Piano

Mat og helse

Øvrig personell

SFO Tlf: 41240234

Adm. leder

Vaktmester