1.Klasse

1.Klasse

Første klasse på Steinerskolen i Askim

Første klasse på Steinerskolen i Askim er et overgangsår fra barnehagen til skolen. Steinerpedagogikken legger vekt på barns utvikling av grunnleggende ferdigheter som sosial kompetanse og selvstendighet. Barns frie lek har i dette en sentral rolle, man kan på mange måter si at leken er barns «arbeid». I leken etterligner barn sine omgivelser, og det er her erfaringene bearbeides og forståes. Derfor får barn mye tid til frilek i første klasse, både inne og ute. En dag i uken bruker første klasse til å gå tur i skogen. Vi tenner bål, spiser ute, klatrer i trær, balanserer over stokker, bygger hytte og bruker naturen så allsidig som mulig – på barnas premisser.

Dagen i klasserommet har sin faste rytme, som er forutsigbar og forståelig for barn. Vi lager varm mat sammen, og en gang i uken baker vi rundstykker. Etterpå tar vi oss god tid til å spise sammen. Det er gjerne dagens høydepunkt, hvor det spontant kan oppstå dype, alvorlige samtaler, men ofte også hjertelig latter. Vi har daglig samlingsstund med eventyrfortelling og ringleker. Årstidsfestene blir grundig feiret. Også barns fødselsdag er en viktig markering og blir feiret deretter.

En fast plass i hverdagen har også håndarbeid som toving, fingerhekling og –strikking, spikking og veving, tegning og maling. Barns opplevelse av å mestre disse forskjellige aktivitetene bidrar til å danne en stødig basis for å utvikle en god selvfølelse.

Det daglige livet i første klasse er preget av en dyp respekt for barndommen – og en forståelse for at en barndom ikke kan gjøres om igjen, den må leves her og nå!

Ønsker du å lese mer om Steinerpedagogikken kan du gjøre det her.

1.Klasse

Bildegalleri 1.Klasse