SFO

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen i Indre Østfold gir barna et godt ettermiddagstilbud, som er i tråd med skolens pedagogikk.
Det er mye uteaktivitet og elevene får leke fritt i trygge rammer. Elevene får servert et enkelt og næringsrikt måltid hver dag.

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.

Det er leksehjelp for alle elever fra 1.- 5. klasse fra kl. 07.00 til 08.15.
Etter skoletid er SFO åpent fra kl. 13.30 – kl. 17.00.
SFO holder åpnet i høstferien og vinterferien.

Satsene vil bli justert i henhold til Askim kommunes satser.
Det kan ikke søkes om nedsatt betaling eller fritak for SFO.