2.Klasse

2.Klasse

Helhet og kvalitet

Nå starter klasseromsundervisningen for fullt. En av lærerens oppgaver blir å legge til rette for at alle fag og emner fremstår som en helhet. Verden henger sammen, og alt er sider ved samme sak.

Eventyrene er klassetrinnets hovedtema dette året. De behandler alle sider ved det menneskelige i arketypiske bilder og formidler visdom uten å være moraliserende. Kvalitetene er absolutte, verdens fenomener henger sammen med en indre logikk og sannhet. Samtidig skaper karakterenes utvetydige og uforanderlige fremtoning et enkelt og trygt bilde av verden.

Dette året har alle aktiviteter til hensikt å skape rammer og form rundt barnas sosiale samspill. Alt som kan gjøre dagen trygg og forutsigbar, vil styrke det sosiale livet. Alt bør bidra til å skape rutiner, gode rytmer og gode vaner, slik at klassen kan bli en velfungerende gruppe som stoler på hverandre og læreren, og som tar seg av hverandre og sørger for orden rundt seg. Det er avgjørende å skape et trygt læringsmiljø.

I 2. klasse bruker vi tid på å introdusere de store bokstavene gjennom utførlige bilder. Skikkelser fra fortellingene blir gjerne gjenskapt i lek og bevegelse og tegnet som bilde. Siden forenkles formen til en bokstav.

I tråd med dette årets overordnede tema fremstiller vi tallene som helheter. Hvert tall har sin særegne kvalitet. De er selvstendige enheter, og de kan gjerne representeres ved andre symboler enn tallene i første omgang.

Ønsker du å lese mer om Steinerpedagogikken kan du gjøre det her.

Kontaktinformasjon 2.klasse

Bildegalleri 2.Klasse