Dugnad

Dugnad på Steinerskolen i Indre Østfold

Det arrangeres 2 dugnader i løpet av skoleåret

Skolen har to dugnader årlig hvor du/dere er viktige. Her finnes oppgaver for de fleste. Tunge og lette, for de hendige og ikke særlig hendige. Dugnadene er helt nødvendige for skolen, og det å delta må sees på som en selvfølge. De er jo også fine anledninger til å bli bedre kjent med andre foreldre. Om man ikke har mulighet til å stille, kan man bidra frivillig med kr. 500,- til dugnadskontoen. Midlene vil da gå til å engasjere profesjonelle til å utføre nødvendige oppgaver som dugnadskreftene ikke strekker til med.

Datoer for dugnader skoleåret 2023/24 kommer senere.

Bildegalleri dugnad