Elevarbeider

Elevarbeider i diverse fag

Håndarbeid, søm og annet håndverk

Kunst og håndverk er noe som vektlegges i Steinerpedagogikken. Barna får dette integrert igjennom alle fag, hvor de jobber med hendene og møter stoffet med en ny tilnærming. Læringen setter seg i kroppen, som gir en dypere forståelse, bedre innsikt sett fra et kunsteristisk perspektiv.

Bildegalleri elevarbeider