Vår historie

Hvordan ble Steinerskolen i Indre Østfold til?

Her kan du laste ned en historisk skisse skrevet av Knut Oddvar Solberg.

Bakgrunnen

Steinerskolen har antroposofien, visdom om mennesket, som sitt utgangspunkt. Antroposofien ble til ut fra Rudolf Steiners åndsforskning i begynnelsen av 1900-tallet, og den første steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart i 1919. 

På 30-tallet ble Nordre Sletner på Slitu solgt til Waldtraut og Karl Døbelin fra Tyskland. De startet det som var Norges første bio-dynamiske gård. Waldtrauts datter Ursula, tenkte nok på at det kanskje var behov for en steinerskole her i distriktet. Tidlig på 70-tallet startet hun en studiegruppe over steiner pedagogikk. Denne gruppen ble så utgangspunktet for det som senere skulle bli steiner barnehage og steinerskole.

Vår historie

Høsten 1988 ga kommunestyret sin tilslutning til at den første steinerskolen kunne benytte seg av Holterenga. En eldre bygning som ikke hadde blitt brukt som skole på mange år, men med klasserom som kunne benyttes. Etter en omfattende oppussing, ble den første steinerskolen åpnet 18. august 1989. Etter hvert viste det seg at det raskt ble behov for større lokaler, og da nye Rom skole i Askim var ferdig bygd, var det snakk om at man ville rive den gamle skolen. Etter en samtale med grunneier og kommunen, var de positive til at steinerskolen kunne overta denne tomten med bygninger.

Det ble opprettet en byggekomite, tatt opp lån og ombygging ble startet. Skolestart var høsten 1991. Etter som årene gikk, ble det også sett at behovet for en ungdomsskole var tilstede. Byggearbeidet startet våren 1995, og det første klasserommet sto ferdig til skolestart høsten 1995. Steinerskolen i Indre Østfold har i 2019 bestått i 30 år, fra den spede begynnelse i 1989. Det startet på Holterenga med 13 elever mot 104 elever i dag.

Utdrag fra ‘’En historisk skisse’’ av Knut Oddvar Solberg.