Informasjonsmøte tirsdag 26.april

Lofotfiske på Steinerskolen i Indre Østfold

Det har det siste året vært mange henvendelser til Steinerskolen i Indre Østfold, derfor inviteres det til informasjonsmøte for alle interesserte tirsdag 26.april klokken 18.00. Møtet vil arrangeres i eurytmi-salen på barneskolen. Agendaen for møtet er: Informasjon om skolens organisasjon. Et blikk inn i Steinerpedagogikken Spørsmålsrunde   Det blir enkel bevertning med kaffe og kake, […]

Våre årstidsbord

Årstidsbord i steinerskolen. Et eller annet sted i hvert klasserom i alle steinerskoler befinner det seg et pyntet og forseggjort bord. Dette er det såkalte årstidsbordet. Det lille bordet følger klassen fra første til siste klasse. Men hva er egentlig et årstidsbord, og hva vil vi i steinerskolen oppnå med det? På årstidsbordet tar vi […]