Våre årstidsbord

Årstidsbord i steinerskolen. Et eller annet sted i hvert klasserom i alle steinerskoler befinner det seg et pyntet og forseggjort bord. Dette er det såkalte årstidsbordet. Det lille bordet følger klassen fra første til siste klasse. Men hva er egentlig et årstidsbord, og hva vil vi i steinerskolen oppnå med det? På årstidsbordet tar vi […]