Sløyd

Sløyd på Steinerskolen i Indre Østfold

I sløydtimene får elevene utforsket sin kreativitet og ufoldet seg

Vi tar imot treverk av ulike slag til sløydundervisningen. Særlig er frukttrær eller litt “knudrete” bjørk et ønske til knivskaftene elevene jobber med. Kontakt kontoret om du du har litt overskuddstre fra dugnad eller opprydning i hagen, vi sier tusen takk for bidraget. ♥

Bildegalleri sløyd