skolerute

Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.

 • Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om innvilgelse av permisjon.
 • Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
 • Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til daglig leder i god tid: Søknadsskjema hentes på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert og også angi hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
 • Foreldrene får skriftlig beskjed om søknaden er innvilget. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 • Med forbehold om at endringer kan skje.
 • Høsthalvåret: 85 skoledager.
 • Vårhalvåret: 105 skoledager.
 • Totalt for skoleåret 2021/22: 190 skoledager.

2021 Høsthalvåret

August

 • Plandager for lærere 13, 16 og 17. august.
 • Skolestart onsdag 18. august. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 10 skoledager + 3 plandager.

September

 • 22 skoledager.

Oktober

 • Høstferie uke 40. Første skoledag etter høstferien: mandag 11. oktober.
 • 22 skoledager.

November

 • Skoledag 17.11. Det går ingen skolebusser denne dagen.
 • 22 skoledager.

Desember

 • Julemarked søndag 12. des.
 • Siste skoledag før jul: 17. desember. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • Avspasering for juleball/elevkveld mandag 20. desember.
 • Avspasering for julemarked tirsdag 21. desember.
 • 14 skoledager og 1 fridag.

2022 Vårhalvåret

Januar

 • Første skoledag: 3.januar.
 • 21 skoledager.

Februar

 • Vinterferie uke 8. Første skoledag etter vinterferie 28. februar
 • 15 skoledager.

Mars

 • 23 skoledager.

April

 • Påskeferie 11. april – 18. april
 • Første dag etter påske: 19.april.
 • 15 skoledager.

Mai

 • Vårmarked  Lørdag 21. mai
 • Fri 26. mai. (Kristi himmelfartsdag)
 • Fri 27. mai.(avspasering for vårmarked)
 • 19 skoledager.

Juni

 • Mandag 6. juni 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferie: 17.juni. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30
 • 12 skoledager.