skolerute

Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.

 • Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om innvilgelse av permisjon.
 • Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
 • Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til daglig leder i god tid: Søknadsskjema hentes på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert og også angi hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
 • Foreldrene får skriftlig beskjed om søknaden er innvilget. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 • Med forbehold om at endringer kan skje.
 • Høsthalvåret: 83 skoledager.
 • Vårhalvåret: 107 skoledager.
 • Totalt for skoleåret 2023/24: 190 skoledager.

2023 Høsthalvåret

August

 • Plandager for lærere og SFO 14. 15. og 16. august.
 • Skolestart onsdag 17. august. 
 • 11 skoledager + 3 plandager.

September

 • 21 skoledager.

Oktober

 • Høstferie uke 40 – 2. til 6.oktober. Første skoledag etter høstferien: mandag 9. oktober.
 • 17 skoledager.

November

 • Planleggingsdag 17.11.
 • 21 skoledager.

Desember

 • Julemarked søndag 10. des.
 • Siste skoledag før jul: mandag 18. desember. 
 • Avspasering for julemarked tirsdag 19. desember.
 • 13 skoledager.

2024 Vårhalvåret

Januar

 • Første skoledag: onsdag 3.januar
 • 21 skoledager.

Februar

 • Vinterferie uke 8: 19. til 23.februar. Første skoledag etter vinterferie 26. februar
 • 16 skoledager.

Mars

 • Siste skoledag før påske: fredag 22.mars.
 • Påskeferie 25.mars – 1.april.
 • 16 skoledager.

April

 • Første dag etter påske: 2.april.
 • 21 skoledager.

Mai

 • Offentlig høytidsdag: onsdag 1.mai.
 • Kristi himmelfartsdag: torsdag 9.mai.
 • Ordinær fridag: fredag 10.mai.
 • Grunnlovsdag: fredag 17.mai. 
 • 2.pinsedag: mandag 20.mai.
 • 18 skoledager.

Juni

 • Lørdag 1. juni Vårmarked
 • Siste skoledag før sommerferie: 20.juni. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30
 • Avspasering vårmarked: fredag 21.juni.
 • 15 skoledager.