skolerute

Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.

 • Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om innvilgelse av permisjon.
 • Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
 • Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til daglig leder i god tid: Søknadsskjema hentes på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert og også angi hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
 • Foreldrene får skriftlig beskjed om søknaden er innvilget. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 • Med forbehold om at endringer kan skje.
 • Høsthalvåret: 86 skoledager.
 • Vårhalvåret: 104 skoledager.
 • Totalt for skoleåret 2022/23: 190 skoledager.

2022 Høsthalvåret

August

 • Plandager for lærere 12, 15 og 16. august.
 • Skolestart onsdag 17. august. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 11 skoledager + 3 plandager.

September

 • 22 skoledager.

Oktober

 • Høstferie uke 40 – 3. til 7.oktober. Første skoledag etter høstferien: mandag 10. oktober.
 • 16 skoledager.

November

 • Skoledag 16.11. Det går ingen skolebusser denne dagen.
 • 22 skoledager.

Desember

 • Julemarked søndag 11. des.
 • Siste skoledag før jul: tirsdag 20. desember. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • Avspasering for julemarked onsdag 21. desember.
 • 15 skoledager.

2023 Vårhalvåret

Januar

 • Første skoledag: tirsdag 3.januar.
 • 21 skoledager.

Februar

 • Vinterferie uke 8 – 20. til 24.februar. Første skoledag etter vinterferie 27. februar
 • 15 skoledager.

Mars

 • 23 skoledager.

April

 • Påskeferie 3.april – 10. april.
 • Siste skolefag før påske: fredag 31.mars. Slutt 10.30. SFO starter 10.30.
 • Første dag etter påske: 11.april.
 • 14 skoledager.

Mai

 • Offentlig høytidsdag: mandag 1.mai.
 • Grunnlovsdag: onsdag 17.mai.
 • Kristi himmelfartsdag: torsdag 18.mai.
 • Avspasering vårmarked: fredag 19.mai.
 • 2.pinsedag: mandag 29.mai.
 • 18 skoledager.

Juni

 • Lørdag 3. juni Vårmarked
 • Siste skoledag før sommerferie: 16.juni. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30
 • 13 skoledager.