skolerute

 • Høsthalvåret: 84 skoledager.
 • Vårhalvåret: 106 skoledager.
 • Totalt for skoleåret 2019/2020: 190 skoledager.
 • Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.
 • Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om permisjon.
 • Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
 • Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til daglig leder i god tid. Søknadsskjema fås på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert, og det må angis hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
 • Foreldrene får skriftlig beskjed dersom søknaden innvilges. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 • Med forbehold om at endringer kan skje.

2019-2020

August

 • Plandager for lærere 14, 15 og 16. august.
 • Skolestart 19. august. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 10 skoledager
  + 3 plandager

September

 • Felles lærerstevne 20-21. sept. Fri for elevene 20.sept.
 • 19 skoledager.

Oktober

 • Høstferie uke 40.
 • 19 skoledager

November

 • Skoledag 15.11. Det går det ingen skolebusser denne dagen.
 • 21 skoledager

Desember

 • Julemarked 8. des.
 • Fridag mandag 9.des. (avspasering for julemarked).
 • Siste skoledag før jul: 20. desember. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 15 skoledager + 1 avspaseringsdag

2020

Januar

 • Avspasering 3. januar.
 • Første skoledag: 6. januar.
 • 20 skoledager

Februar

 • Vinterferie uke 8.
 • 15 skoledager.

Mars

 • 22 skoledager.

April

 • Siste skoledag før påske: fredag 3. april.
 • Første skoledag etter påske: 14. april.
 • 16 skoledager.

Mai

 • Fri 1. mai og 21. mai. Fridag for elevene 22.mai.
 • 18 skoledager.

Juni

 • Fri 1.juni.
 • Vårmarked 6.juni.
 • Fri 8. juni. (avspasering for vårmarkedet).
 • Siste skoledag før sommerferie: 19.juni. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 14 skoledager.