skolerute

Skolen har kun ansvar for elevene i undervisningstiden slik denne står oppgitt i timeplanen.

 • Ved fravær utover sykdom må det søkes skolen om innvilgelse av permisjon.
 • Ved permisjon en dag leveres en skriftlig begrunnet anmodning, eller klasselærer kontaktes i god tid.
 • Søknad om permisjon utover 1 dag sendes til daglig leder i god tid: Søknadsskjema hentes på kontoret. Begrunnelsen for permisjonen må være detaljert og også angi hvordan elevens undervisning kan ivaretas under permisjonen.
 • Foreldrene får skriftlig beskjed om søknaden er innvilget. Dette er et enkeltvedtak som behandles etter Forvaltningsloven kapittel 6, § 28.
 • Med forbehold om at endringer kan skje.

 • Høsthalvåret: 85 skoledager.
 • Vårhalvåret: 105 skoledager.
 • Totalt for skoleåret 2020/21: 190 skoledager.

2020 Høsthalvåret

August

 • Plandager for lærere 12, 13 og 14. august.
 • Skolestart mandag 17. august. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 11 skoledager + 3 plandager.

September

 • 9.sept. Avspasering for vårmarked.
 • Høstferie uke 40 fra 28. sept.-2.okt.
 • 18 skoledager.

Oktober

 • Første skoledag etter høstferien 5.okt.
 • 20 skoledager.

November

 • Skoledag 13.11. Det går ingen skolebusser denne dagen.
 • 21 skoledager.

Desember

 • Julemarked 6. des.
 • Fridag mandag 7.des. (avspasering for julemarked).
 • Siste skoledag før jul: 18. desember. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30.
 • 14 skoledager og 1 fridag.

2021 Vårhalvåret

Januar

 • Første skoledag: 4.januar.
 • 20 skoledager.

Februar

 • Vinterferie uke 8.
 • 15 skoledager.

Mars

 • Påskeferie 29.mar-5.apr.
 • Siste skoledag før påske 26.mars.
 • 20 skoledager.

April

 • Første dag etter påske: 6.april.
 • 19 skoledager.

Mai

 • Fri 13. mai og 24. mai.
 • Fridag for elevene 14.mai.
 • Vårmarked 29.mai.
 • 18 skoledager.

Juni

 • Siste skoledag før sommerferie: 18.juni. Slutt kl. 10.30. SFO starter 10.30
 • 14 skoledager.