personvern

Personopplysningene dine er viktige for oss

PERSONOPPLYSNINGENE DINE ER VIKTIGE FOR OSS

For oss er det viktig at personopplysningene du betror oss med håndteres på en varsom, transparent og lovlig måte. Steinerskolen i Indre Østfold samler inn og benytter informasjon for å kunne drive Steinerskolen i Indre Østfolds nettsider og levere de tjenestene du har bestilt.

Steinerskolen i Indre Østfold holder oversikt over hvilke sider som besøkes via bruk av informasjonskapsler i nettleseren din. Dette gjøres for å innhente informasjon om hvilke sider og tjenester som er mest populære. Dette er data som brukes til å tilby kundetilpasset informasjon. Om du ikke ønsker dette kan du slå av informasjonskapsler i nettleseren din. Du kan likevel kikke på nettsidene våre uten å tillate informasjonskapsler.

Steinerskolen i Indre Østfold anbefaler deg å jevnlig lese gjennom denne erklæringen for å holde deg oppdatert på hvordan Steinerskolen i Indre Østfold beskytter personopplysningene dine.

Under redegjør vi for hvordan vi håndterer personopplysningene dine i de ulike tilfellene vi samler inn personopplysninger på dette nettstedet.

DINE RETTIGHETER

Dine rettigheter i henhold til Personvernforordningen

I henhold til EUs Personvernforordning har du som individ visse lovfestede rettigheter knyttet til de personopplysningene du overlater til oss.

Innsyn i personopplysningene dine:
Du har rett til innsyn i personopplysningene dine og hvordan de behandles.

Rettelser, sletting eller begrensning:
Du har rett til å få rettet opplysninger om deg som du anser som feilaktige. I visse tilfeller har du også rett til å få personopplysninger slettet. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring av personopplysningene dine fortsatt er nødvendig, for eksempel om loven krever at vi lagrer opplysningene, eller om opplysningene er nødvendige for å fullføre avtalen vi har inngått med deg. Du har også retten til å kreve at behandling av personopplysninger begrenses i en kortere periode hvor vi utreder eventuelle feil.

Tilbaketrekke samtykke:
Om du har gitt samtykke til en viss behandling, så har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket.

Innvending vedrørende interesseavveining:
Når behandling gjøres med støtte fra såkalt interesseavveining, så har du når som helst retten til å komme med innvendinger mot behandlingen.

Dataportabilitet:
Du har rett til dataportabilitet, noe som betyr at du under visse omstendigheter har rett til å få personopplysninger som du har overlatt til oss, i den hensikt å kunne overlate personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig

Du har også rett til å klage til din nasjonale personvernmyndighet (Datatilsynet), dersom du anser vår behandling av personopplysningene dine for å være i strid med EUs Personvernforordning.

KONTAKT OSS
Om du har spørsmål knyttet til hvordan vi håndterer personopplysningene dine, eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, så ber vi deg kontakte vår Personvernansvarlige på askim@steinerskolen.no