Siden Steinerskolen i Indre Østfold er en skole som favner et bredt område får vi ofte spørsmål om skoleskyss til oss.

Elever har krav på skoleskyss hvis de bor en viss avstand fra skolen, men det viktigste kriteriet er at eleven må ha bostedsadresse  i samme kommune som skolen.

Elever som bor utenfor Indre Østfold har i utgangspunktet ikke krav på skoleskyss helt frem til skolen, bare frem til kommunegrensen.

Brosjyre fra Østfold kollektivtrafikk finner du her:
Velkommen til skoleskyss 2022-2023