Foreldrebidrag

Foreldrebidrag skole for 2022-23

Skolens driftsomkostninger dekkes delvis av staten, mens resterende driftsomkostninger og omkostninger knyttet til skolebygningen dekkes av skolebidrag for elevene.

1 barn – Kr. 1.600,-
Tillegg for 2. barn – Kr. 800,-         
Pr. barn utover 2 barn – Kr. 400,-  

Skolepengene løper i 11 måneder fra 1. august t.o.m. juni. 

Det er tre måneders oppsigelse av en skoleplass.  Eleven må utmeldes skriftlig. 

Fristen for å søke reduksjon i skolebidraget for neste skoleår er 15. august.  Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt må legges ved søknaden (ligningsattest). Det må søkes for hvert skoleår.

 

Satsene på SFO:

100 % plass 5 dager – Kr. 2681+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 2 931.
80 % plass 4 dager – Kr. 2 279+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 2 479.
60 % plass 3 dager – Kr. 1 743+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 1 893.
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1 475+kr.125 i matpenger. Totalt kr. 1 600.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

For barn som ikke har fast SFO-plass koster en dag inkl. kost kr. 450,-. En ekstradag ved spesielle behov koster kr. 250,- og må avtales på forhånd.  Regning vil bli sendt.

Nytt pr 01.08.2023! Gjelder gratis kjernetid for 1.klasse og 2.klasse:

Regjeringen har utvidet gratis kjernetid for 1.klassinger, og fra høsten 2023 vil det bli redusert betaling for både 1. og 2.klassinger på SFO.

Alle 1. og 2.klassinger har tilbud om inntil 50% gratis plass på SFO fra 1.august 2022.

For å benytte seg av gratis kjernetid, må man søke SFO plass før 1.september.

100 % plass 5 dager – Kr. 1 340,50+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 1 590,50.
80 % plass 4 dager – Kr. 938,50+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 1 138,50.
60 % plass 3 dager – Kr. 402,50+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 552,50.
Inntil 50 % plass 2/3 dager – Gratis, men kr.125 i matpenger. Totalt kr. 125.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%.

Se vedtekter for Steinerskolens SFO.

Kontakt SFO ved Erik på telefon: 90 47 38 87