Foreldrebidrag

Foreldrebidrag skole for 2021-22

Skolens driftsomkostninger dekkes delvis av staten, mens resterende driftsomkostninger og omkostninger knyttet til skolebygningen dekkes av skolebidrag for elevene.

1 barn – Kr. 1.600,-
Tillegg for 2. barn – Kr. 800,-         
Pr. barn utover 2 barn – Kr. 400,-  

Skolepengene løper i 11 måneder fra 1. august t.o.m. juni. 

Det er tre måneders oppsigelse av en skoleplass.  Eleven må utmeldes skriftlig. 

Fristen for å søke reduksjon i skolebidraget for neste skoleår er 15. august.  Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt må legges ved søknaden (ligningsattest).  Søknaden stiles til Økonomisk gruppe. Det må søkes for hvert skoleår.


FORELDREBIDRAG SFO:

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.  Det er morgen- SFO fra kl. 7.00 til 8.15. Etter skoletid er SFO åpent fra kl. 13.30 – kl. 17.00.  Dette skoleåret vil SFO være åpent i høst- og vinterferien.  I skolens sommerferie er SFO stengt i juli.

Satsene på SFO, det skal betales for 11 mnd. f.o.m. august t.o.m. juni.

100 % plass 5 dager – Kr. 2 931 inkl. kost
80 % plass 4 dager – Kr. 2 479 inkl. kost
60 % plass 3 dager – Kr. 1 893 inkl. kost
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1 600 inkl. kost
(annenhver uke)

For barn som ikke har fast SFO-plass koster en dag inkl. kost kr. 450,-.  En ekstradag ved spesielle behov koster kr. 250,- og må avtales på forhånd.  Regning vil bli sendt.

Det faste SFO-beløpet forfaller til betaling den 1. hver mnd.  i 11 mnd. (august til juni).  Faktura med KID blir sendt hver mnd.  Alle må betale med KID for at innbetalingen skal bli registrert.  Det kan ikke søkes om reduksjon for SFO.

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%. Se vedtekter for Steinerskolens SFO.