Foreldrebidrag

Foreldrebidrag skole for 2022-23

Skolens driftsomkostninger dekkes delvis av staten, mens resterende driftsomkostninger og omkostninger knyttet til skolebygningen dekkes av skolebidrag for elevene.

1 barn – Kr. 1.600,-
Tillegg for 2. barn – Kr. 800,-         
Pr. barn utover 2 barn – Kr. 400,-  

Skolepengene løper i 11 måneder fra 1. august t.o.m. juni. 

Det er tre måneders oppsigelse av en skoleplass.  Eleven må utmeldes skriftlig. 

Fristen for å søke reduksjon i skolebidraget for neste skoleår er 15. august.  Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt må legges ved søknaden (ligningsattest). Det må søkes for hvert skoleår.

 

Satsene på SFO:

100 % plass 5 dager – Kr. 2681+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 2 931.
80 % plass 4 dager – Kr. 2 279+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 2 479.
60 % plass 3 dager – Kr. 1 743+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 1 893.
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1 475+kr.125 i matpenger. Totalt kr. 1 600.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

For barn som ikke har fast SFO-plass koster en dag inkl. kost kr. 450,-. En ekstradag ved spesielle behov koster kr. 250,- og må avtales på forhånd.  Regning vil bli sendt.

Nytt pr 01.08.2022! Gjelder gratis kjernetid for 1.klasse:

Siden regjeringen har vedtatt gratis kjernetid for 1.klassinger, vil det bli redusert betaling for de yngste elevene på SFO.

Alle 1.klassinger skal få tilbud om inntil 50% gratis plass på SFO fra 1.august 2022.

100 % plass 5 dager – Kr. 1 340,50+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 1 590,50.
80 % plass 4 dager – Kr. 938,50+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 1 138,50.
60 % plass 3 dager – Kr. 402,50+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 552,50.
Inntil 50 % plass 2/3 dager – Gratis, men kr.125 i matpenger. Totalt kr. 125.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%.

Se vedtekter for Steinerskolens SFO.

Kontakt SFO ved Erik på telefon: 90 47 38 87