Foreldrebidrag

Foreldrebidrag skole for 2019-20

Skolens driftsomkostninger dekkes delvis av staten, mens resterende driftsomkostninger og omkostninger knyttet til skolebygningen dekkes av skolebidrag for elevene.

1 barn – Kr. 1.600,-
Tillegg for 2. barn – Kr. 800,-         
Pr. barn utover 2 barn – Kr. 400,-  

Skolepengene løper i 11 måneder fra 1. august 2019 t.o.m. juni 2020. 

Det er tre måneders oppsigelse av en skoleplass.  Eleven må utmeldes skriftlig. 

Fristen for å søke reduksjon i skolebidraget for neste skoleår er 15. august 2019.  Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt må legges ved søknaden (ligningsattest).  Søknaden stiles til Økonomisk gruppe. Det må søkes for hvert skoleår.


FORELDREBIDRAG SFO FOR 2019/20:

SFO er et tilbud for elever fra 1. – 4. klasse.  Det er morgen- SFO fra kl. 7.00 til 8.15. Etter skoletid er SFO åpent fra kl. 13.30 – kl. 17.00.  Dette skoleåret vil SFO være åpent i høst- og vinterferien.  I skolens sommerferie er SFO stengt i juli.

Satsene på SFO for skoleåret 2019/20 er uendret, men det skal betales for 11 mnd. f.o.m. august 2019 t.o.m. juni 2020.

100 % plass 5 dager – Kr. 2.857,- inkl. kost
80 % plass 4 dager – Kr. 2.419,- inkl. kost
60 % plass 3 dager – Kr. 1.848,- inkl. kost
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1.564,- inkl. kost
(annenhver uke)

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%. Se vedtekter for Steinerskolens SFO.