Foreldrebidrag

Foreldrebidrag skole for 2022-23

Skolens driftsomkostninger dekkes delvis av staten, mens resterende driftsomkostninger og omkostninger knyttet til skolebygningen dekkes av skolebidrag for elevene.

1 barn – Kr. 1.600,-
Tillegg for 2. barn – Kr. 800,-         
Pr. barn utover 2 barn – Kr. 400,-  

Skolepengene løper i 11 måneder fra 1. august t.o.m. juni. 

Det er tre måneders oppsigelse av en skoleplass.  Eleven må utmeldes skriftlig. 

Fristen for å søke reduksjon i skolebidraget for neste skoleår er 15. august.  Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt må legges ved søknaden (ligningsattest).  Søknaden stiles til Økonomisk gruppe. Det må søkes for hvert skoleår.

 

Satsene på SFO:

100 % plass 5 dager – Kr. 2681+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 2 931.
80 % plass 4 dager – Kr. 2 279+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 2 479.
60 % plass 3 dager – Kr. 1 743+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 1 893.
50 % plass 2/3 dager – Kr. 1 475+kr.125 i matpenger. Totalt kr. 1 600.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

For barn som ikke har fast SFO-plass koster en dag inkl. kost kr. 450,-. En ekstradag ved spesielle behov koster kr. 250,- og må avtales på forhånd.  Regning vil bli sendt.

Nytt pr 01.08.2022! Gjelder gratis kjernetid for 1.klasse:

Siden regjeringen har vedtatt gratis kjernetid for 1.klassinger, vil det bli redusert betaling for de yngste elevene på SFO.

Alle 1.klassinger skal få tilbud om inntil 50% gratis plass på SFO fra 1.august 2022.

100 % plass 5 dager – Kr. 1 340,50+kr. 250 i matpenger. Totalt kr. 1 590,50.
80 % plass 4 dager – Kr. 938,50+kr. 200 i matpenger. Totalt kr. 1 138,50.
60 % plass 3 dager – Kr. 402,50+kr.150 i matpenger. Totalt kr. 552,50.
Inntil 50 % plass 2/3 dager – Gratis, men kr.125 i matpenger. Totalt kr. 125.
(Ved 50% plass veksles det mellom 2 og 3 dager på SFO annenhver uke)

Søskenmoderasjon:
Andre søsken betaler 70% av plassen og tredje søsken betaler 50%.

Se vedtekter for Steinerskolens SFO.

Kontakt SFO ved Erik på telefon: 90 47 38 87