Den 3. og 4.november arrangerer ungdomsskolen WOW-dag. Dagen handler om å hjelp og lære om hvordan barn og ungdom har det i andre land.

I år har vi valgt en skole i Pakistan og Lahore, nærmere bestemt Roshni Association.

Roshni Association driver en liten landsby for barn og ungdom med spesielle behov. De driver sosialiseringsprosjekt og tre ulike verksteder som barna kan få mestre og jobbe med ulike håndverk. Elevene her kan sy, bake og drive med tresløyd, de har også en bio-dynamisk hage hvor de dyrker og driver etter bærekraft-prinsippet. Nylig fikk de også husdyr i landsbyen, og de utvider stadig med nye prosjekter. Totalt, i barnehagen og på skolen, har de i dag 140 elever.