I disse dager har det blitt sendt ut faktura for bidrag til foreldreforeningen ved Steinerskolen i Indre Østfold for skoleåret 2023/24.  

FAU er en viktig del av foreldresamarbeidet ved skolen, og ikke minst til ulike aktiviteter for elevene. Bidrag til FAU går til blant annet juleball, skiturer og klasseturer til nært og fjernt.

Det er fullt mulig å gi et bidrag hele året, ikke bare gjennom den årlige fakturaen dere mottar.

Ønsker man å gi litt ekstra til en viktig drivkraft for elevene på skolen vår så kan man bruke både bank og Vipps.

FAUs kontonummer er: 1100 49 10321
eller man kan bruke VIPPS: 77515

Steinerskolenes foreldreforbund

Pengene for fakturaen dere mottar går til kontingenten til Steinerskolenenes foreldreforbund.

Dere kan lese mer på: https://www.foreldrene.no