Siden desember 2020 har vi jobbet med tanken på å få et nytt skolebygg, som blant annet vil huse første klasse. 

Nå er arbeidet i gang, og det blir et spennende prosjekt for oss alle.

Planen er at arbeidet med å sette påler starter i høstferien, som er uke 40. Det vil ikke være maskiner eller lignende i skolegårdens område, men under byggeprosessen vil elevene få litt mindre plass å leke på. Etter planen skal bygget stå klart senest uke 41 i 2023.

Nytt skolebygg sett fra Osloveien
oversiktsbilde av det nye skolebygget