Regjeringen har bestemt å innføre gratis kjernetid for 1.klassinger fra 1.august 2022. Det betyr at man får inntil 50% gratis SFO for de yngste på skolen. En 100% plass på SFO på Steinerskolen i Indre Østfold er 24 timer, en 50% plass er da 12 timer.

For Steinerskolen i Indre Østfold blir det da endring i prisene for 1.klassingene, og de som har over 50% plass får da fratrekk på prisen på SFO:

1.klasse

 

 

Matpenger

Sum

100 %

5 dager

 kr    1 340,50

 kr        250,00

 kr    1 590,50

80 %

4 dager

 kr        938,50

 kr        200,00

 kr    1 138,50

60 %

3 dager

 kr        402,50

 kr        150,00

 kr        552,50

Inntil 50 %

2/3 d.

0

 kr        125,00

 kr        125,00

         
 

12 timer

=

 kr    1 340,50

 

Matpenger er ikke en del av støtten, så for de som har inntil 50% plass vil da måtte betale 125 kroner i matpenger for plassen.