Til alle elever, foresatte og ansatte på Steinerskolen!


Nå nærmer det seg skolestart, og vi håper alle har hatt det bra i ferien ☀️


Velkommen til første skoledag onsdag 17.august klokken 08.30.


Alle møter på plassen på barneskolen til felles åpning av skoleåret.


Nye elever sine foresatte er velkommen til Salen på barneskolen når elevene er i klasserommene sine.

Skoledagen varer til 10.30, og vi gjør oppmerksom på at skoleskyss (buss og taxi) går etter vanlig timeplan.

For de som har SFO, så starter den kl. 10.30.


Vi minner om at det er plandager fredag 12., mandag 15. og tirsdag 16. august, og at SFO er stengt disse dagene.

Vi ser frem til å se dere 😊