Torsdag 4.november inviterer Steinerskolen i Indre Østfold til informasjonsmøte om 1.klasse.

Dette møtet gjelder for de som har søkt eller kunne tenke seg å søke inn barnet sitt på skolen vår for skoleåret 2022-2023.

Møtet starter klokken 1800, og vil finne sted i salen i 2. etg. på barneskolen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.