I 3 og 4. klasse på Steinerskolen hører elevene fortellinger om bonden, fiskeren, gruvearbeideren, skogsarbeideren, gjeteren med flere.

Det er de såkalte ur-yrkene, eller primæryrkene som utgjør en del av fortellestoffet.

Klassen følger lofotkarene fra Trøndelag på sin ferd mot det store vintereventyret i Lofoten.
I gjennom 4 uker følger vi Høvedsmannen Kristaver Myran, sønnen Lars og mannskapet på fembøringen “Kobben”. gjennom tykt og tynt på skreifisket.

Lars er førstereiskar og skårunge, og ferden og slitet gjør et stort inntrykk på gutten.

Boken vi bruker er Johan Bojers “Den siste viking“.