Årstidsbord i steinerskolen.

Et eller annet sted i hvert klasserom i alle steinerskoler befinner det seg et pyntet og forseggjort bord.
Dette er det såkalte årstidsbordet. Det lille bordet følger klassen fra første til siste klasse.

Men hva er egentlig et årstidsbord, og hva vil vi i steinerskolen oppnå med det?

På årstidsbordet tar vi elementer fra naturen og årstidene inn i klasserommet. Vi pynter bordet med duker, der fargen på duken speiler de forskjellige årstidene. Vi legger pene stener, blomster og kvister på den fine duken. Også små dukker kan komme til innsats. I skrivende stund er det selveste Kong Vinter som regjerer på bordet.

Barna i småklassene hjelper gjerne og ofte med å finne ting som vi kan pynte med: det kan være en hasselnøtt, en kastanje, et spesielt farget høstblad fra trærne. Felles for alle oppsamlete gjenstandene er at barna opplever de som ekstra vakker.

Fra første til tiende klasse forandrer årsbordet seg, i takt med at barna vokser til. Der hvor bordet i småklassene var frodig, og nesten viste fram en eventyrstemning, forvandler det seg i løpet av årene til å bli mer og mer minimalistisk. I ungdomsskoleårene kan det være at det er nok om bordet blir pyntet med en enkel kvist eller blomst.

Årstidsbordet er ikke et sted der barn leker. Bordet behandles med respekt, en viss høytidelighet, nesten med andektighet.
Ofte kan jeg se at barna står og beundrer det. Jeg kan overhøre diskusjoner blant barna om hva de ser og oppdager der.
Barna er forsiktige, og selv ikke den mest viltre av ungene roter til bordet. Og da kan man spørre seg, hvordan er det mulig?

For å besvare det spørsmålet vil jeg først gå tilbake til innledningen: hva vil steinerskolen oppnå med årstidsbordet?
For årstidsbordet er nemlig mye mer enn bare å ha et estetisk og vakkert sted å hvile blikket på.

Når vi tar naturens elementer med inn i klasserommet, forsterker vi nemlig samtidig den opplevelsen barna selv har fått av naturen. Bordet blir forandret regelmessig, og med det viser og tydeliggjør vi i tillegg at årstidene går sin gang. Ved å ordne og stelle pent med naturens gaver på årstidsbordet, formidler vi til barna, at naturen fortjener å bli behandlet med respekt.

Et av steinerskolens viktige kompetansemål er nettopp å lære barna respekt og omsorg for naturen.
Steinerskolens flotte årstidsbord er én vei mot dette målet.

Der barna har tatt opp naturens rikdom med undring og glede, oppstår nemlig kjærligheten til naturen helt av seg selv.

Og akkurat denne kjærligheten, mener jeg, er grunnen til at selv det viltreste barnet ikke kommer til å rote til årstidsbordet i klasserommet!

Anne-Dore
1. klasse