På barneskolen starter elevene med trådgeometri der de får jobbet med konsentrasjonen og utviklingen av finmotorikken.

Under geometriperioden i 10.klasse valgte vi å videreutvikle trådgeometri kunnskapene fra barneskolen.
Gjennom trådgeometrien kunne elevene jobbe med å synliggjøre geometriske mønstre og matematikken på en estetisk måte.

Her måtte elevene både jobbe med finmotorikken, konsentrasjon og nøyaktighet fra start til slutt.