Vedrørende koronaviruset og smittevern

Steinerskolen i Indre Østfold

Endrede tiltak for  Indre Østfold Kommune

Fra fredag 23. april blir tiltakene for skolene i Askim  endret til rødt. Dette fører til strengere tiltak for barn og unge. Tiltakene vil vare frem til 2. mai.

Barnehager og skoler skal gå til rødt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter å endre tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen.

Les mer om koronatiltak for skoler 

Les mer om koronatiltak for barnehager 

Vi oppfordrer alle til å se gjennom veilederen for smittevern på UDIR sine nettsider. Steinerskolen i Indre Østfold setter pris på god dialog med foreldre og foresatte, så nøl ikke med å ta kontakt med kontoret dersom dere lurer på noe.

Vi forholder oss til informasjonen fra FHI og Indre Østfold kommune her i Indre Østfold. Ingen hos oss; elever eller ansatte har så langt testet positivt for viruset. Hvis elever viser tegn til sykdom må de bli hjemme. Vi vil også forsikre alle foreldre om at vi har iverksatt tiltak her på skolen for å hindre smitte.

Vi vil oppdatere foreldre om endringer fortløpende her på hjemmesiden vår, og på facebook-siden vår.

Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom du føler deg usikker eller lurer på noe.

Åpningstider kontoret.
Kontoret er åpent: mandag, onsdag, torsdag og fredag, klokken 0800-1600.

Tlf: 69 84 40 20
Fax: 69 84 40 29

E-post: askim@steinerskolen.no