Kjære foreldre og foresatte,

På grunn av Korona-viruset har vår hverdag blitt snudd på hodet. I en drøy uke har elevene hatt hjemmeskole, noe som har sikkert vært både spennende og utfordrende for elever og foreldre.

Vi er en steinerskole. Til tross for situasjonen må vi ansatte forsøke å holde på vår pedagogikk. Vi kan forsikre dere om at vi gjør vårt beste med de forutsetningene vi har.

Når vi nå er henvist til å kommunisere via internett, utfordres vi steinerskolelærere til å skape meningsfylte læringssituasjoner for elevene. Vi må gi oss selv det rommet å tenke nytt. I mange hjem er det en presset situasjon, hvor for eksempel begge foreldre har hjemmekontor, skolebarn har hjemmeskole, og småsøsken trenger pass. Det er ulikt hvor mye foreldre kan følge opp hjemmeskolen.

Det er veldig viktig for oss at elevene føler de får utbytte av de oppgavene de får tilsendt, og at de blir fulgt opp. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på denne formen for fjernundervisning slik at den blir tilrettelagt på best mulig måte i ukene framover. Hvor lenge dette vil vedvare er det få som vet, men når vi først er i denne situasjonen må vi omfavne de mulighetene den gir oss i forhold til undervisning på internett.

Vi håper det ikke blir lenge til elevene er tilbake på skolen. På vegne av alle ansatte her på Steinerskolen i Indre Østfold håper vi alle er trygge, friske og optimistiske. Ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen
Lise H. Gundersen, Daglig leder.
Shane Connolly, Administrasjonsleder.