Keith Mellingen, tidligere elev på steinerskolen i Indre Østfold jobber som VR/AR direktør hos Rainfall AS. forteller om sin tid på Steinerskolen.

Hvordan vil du beskrive din tid på Steinerskolen

  • Sosialt!

Hva er din beste minner fra Steinerskolen?

  • Det var å spise varmmat med venner og snakke om alt mulig.

Hvordan har Steinerpedagogikken preget deg?

  • Det jeg likte svært godt med Steinerskolen var at vi fikk lengre tid på å lære og kunne utforske hvert tema mye mer. Jeg husker fortsatt mye av hva jeg lærte på Steinerskolen.

Hva er de største feilantagelsene om Steinerskolen?

  • Rent personlig visste ikke jeg hva Steinerskolen var. Alt jeg visste at det var en privat skole og at det var et alternativ til offentlig skole. Jeg trodde at det var en helt normal skole, men var ikke klar over at læringsmåten var annerledes.

 

Hvorfor vil du anbefale barn og foreldre til å søke plass hos oss?

  • Det er en annen måte å lære på som er bedre, synes jeg. Lærerne er veldig behjelpelig om du sliter med noe fra før.