Vedrørende saken skrevet i Smaalenenes avis 28. januar 2020, om utredning av elever med lese- og skrivevansker i Indre Østfold 

Smaalenenes Avis skriver 28.01.20 om 74 elever som står i kø for utredning i Indre Østfold. Vi synes det er veldig positivt at lokalavisen velger å skrive om sakens alvorlighet, men vi mener både tittel og hovedbilde er noe misvisende.

At Smaalenenes Avis velger å bruke et bilde av vår skole med den type overskrift føler vi er stigmatiserende. Ved første øyekast kan det virke som at saken kun gjelder vår skole. Dette stemmer ikke.

Saken dreier seg om at vi har valgt å sende inn et klagebrev til fylkesmannen angående en elev fordi vi mener situasjonen rundt ventetiden hos PPT er uholdbar.

Vi vil presisere at Steinerskolen i Indre Østfold jobber utrettelig for at våre elever med behov for utredning blir fulgt opp på best mulig måte.

Vi håper derimot at artikkelen skrevet av lokalavisen vil sette lys på saken og få fortgang i prosessen slik at elever hos oss og andre skoler i Indre Østfold får den oppfølgingen de har krav på.