Tidligere elev ved skolen vår; Jan-Haakon deler i dette intervjuet sin erfaring med Steinerskolen i Indre Østfold.

Bakgrunn;

Jan-Haakon Tvete fra Mysen. Gått 10 år på Steinerskolen i Indre Østfold. Har siden jeg gikk ut fra Steinerskolen gått studiespesialiserende på Mysen VGS, Befalsskolen til Sjøforsvaret og er nå ferdig med mitt 5. semester på Norges Handelshøyskole.

Hvordan vil du beskrive din tid på Steinerskolen?

  • De første årene var preget av mye aktivitet. Vi forstod det nok ikke da, men mye av læringen vi hadde var gjennom ulik aktivitet. Videre vil jeg påpeke at elevene er en langt større del av læringen på Steinerskolen sammenliknet med andre skoler. På Steinerskolen er skoleåret delt inn i ulike fagperioder, hvor noen fag har faste tider gjennom året, mens temaet i hovedfag varier fra periode til periode. I hovedfag var læringen gjennom først å høre læreren fortelle, så gjenfortelling av elevene og dernest eget arbeid i form av egne tekster, illustrasjoner eller rapporter. Mine 10 år på Steinerskolen vil jeg beskrive som lærerike og en svært god grunnmur for hva jeg har gjort i ettertid.

Hva er din beste minner fra Steinerskolen?

  • Mine beste minner fra Steinerskolen er turene vi hadde hver mandag de første årene på barneskolen, historietimene med Sunniva (klasseforstanderen min fra 1. til 8. klasse) og ikke minst elevene jeg gikk sammen med.

Hvordan har Steinerpedagogikken preget deg?

  • Jeg tror pedagogikken fra Steinerskolen blant annet har gjort at jeg ikke på noe tidspunkt av mine snart 17 år på skolen har vært skolelei. Selvfølgelig har noen fag vært mer spennende enn andre, men jeg har alltid hatt lyst til å lære mer. Og det tror jeg kan mye med Steiner sin tilnærming til når og hvordan et barn skal lære.

Hva er de største feilantagelsene om Steinerskolen?

  • Den største feilantagelsen om Steinerskolen er at noen tror elvene sitter igjen med mindre etter endt skolegang på Steinerskolen enn andre skoler. Det er direkte feil. Steinerskolen er underlagt samme krav til lærerplan og læring som andre skoler, så hva man skal ha lært etter grunnskolen på Steinerskolen er likt som grunnskolen et annet sted.

Hvorfor vil du anbefale barn og foreldre til å søke plass hos oss?

  • Jeg mener det norske skolesystemer tegner en boks der alle barn skal passe inn. Det er av praktiske årsaker for å få til et effektivt skolesystem hvor de fleste finner sin plass. Steinerskolen har på samme måte en boks, men boksene ligger ikke rett over hverandre. Det medfører at noen som muligens ikke hadde passet inn på offentlig skole passer veldig godt på Steinerskolen, og motsatt. Altså er ikke Steinerskolen noe som passer alle. Men det er mindre klassemiljøer, det er lettere å bli sett og jeg mener det har en bedre tilnærming til når og hvordan et barn skal lære.