Tidligere elev Jonas Ingstad forteller om sin tid på Steinerskolen.

Hvordan vil du beskrive din tid på Steinerskolen?

  • Helt fantastisk! Jeg var så heldig at jeg begynte der allerede fra 1 klasse. Dette la grunnlaget for det gode miljøet vi hadde fra start. En klasse som gjorde alt sammen og hadde et veldig godt samhold, syntes jeg.


Hva er din beste minner fra Steinerskolen?

  • De beste minnene må være friminuttene og lekene vi holdt på med. De gode vennene som man kan i dag ringe å spørre om å finne på noe med, og oppføre seg med akkurat som vi gjorde da vi gikk i 10.klasse.  Det til tross for at vi ikke har møtt hverandre på flere år. En annen ting som har satt seg godt fast er hvordan vi startet dagene, med fysisk aktivitet før hovedfags timene. Tror dette var svært sunt for at vi som barn skulle følge med.
    Og under matpausen ble det ofte servert varm mat!

Hvordan har Steinerpedagogikken preget deg?

  • Jeg tror ikke jeg tenkte så mye over det der og da. Ettersom det var det eneste vi kjente til, men når jeg ser tilbake på det gjorde det meg svært kreativ og utadvendt. Samtidig fikk det meg til å utfolde meg selv på en slik måte som bare jeg kan gjøre. Alle de bøkene vi lagde med silkeark skapte selvtillit og mestringsfølelse. Det gjorde at jeg lærte på min måte og ikke ble skolelei.


Hva er de største feilantagelsene om Steinerskolen?

  • Tror mange har en oppfattelse om at de som går på Steinerskolen lærer mindre, og har for store forskjeller når det kommer til læremåter. Det er feil. Vi lærer akkurat det samme, med samme tall og bokstaver som alle andre skoler. Kanskje bare på en litt bedre måte? Vi er alle forskjellige, la oss ikke glemme det.

Hvorfor vil du anbefale barn og foreldre til å søke plass hos oss?

  • Jeg vil anbefale Steinerskolen til alle som føler seg nysgjerrig av skolen. Det er en erfaring ulik mye annet, måten barn blir sett og formet gjør oss alle til unike barn. Ulikt andre skoler der det er et system som er helt likt, og kanskje ikke dyrker det spesielle ved oss.