Steinerskolen i Indre Østfold inviterer til felles foreldremøte torsdag 5.september, klokken 18.00 i Eurytmi-salen på barneskolen.

Agendaen for møtet er:

  • Informasjon om skolens organisasjon.
  • Et blikk inn i Steinerpedagogikken
  • Spørsmålsrunde

Det blir enkel bevertning med kaffe og kake, velkommen!