Nå er det straks tid for høstens dugnad, så hold av datoen lørdag 12 oktober. Vi kommer tilbake med klokkeslett for dugnaden, men hold allikevel av datoen.

Skolen har to dugnader årlig hvor du/dere er viktige. Her finnes oppgaver for de fleste. Tunge og lette, for de hendige og ikke særlig hendige.

Dugnadene er helt nødvendige for skolen, og det å delta må sees på som en selvfølge. De er jo også fine anledninger til å bli bedre kjent med andre foreldre.

Om man ikke har mulighet til å stille, kan man bidra frivillig med kr. 500,- til dugnadskontoen. Midlene vil da gå til å engasjere profesjonelle til å utføre nødvendige oppgaver som dugnadskreftene ikke strekker til med.

Velkommen!