Vi på Steinerskolen var så heldige å få besøk av 4 gutter fra Østfold som holdt skolegårdskonsert, i regi av Den Kulturelle skolesekken. En lastebil kom rullende inn, vippet ned veggene på lastebilen, ruller ut høytalere, og på scenen stod bandet AWAY! Tross for sin unge alder, var de utrolige flinke. Det rocket i skolegården med elever og lærere tilstede.

En god opplevelse i en ellers hektisk skoledag…