Håper alle har hatt en flott juleferie og ønsker elever vel møtt første skoledag, tirsdag 3. januar til vanlig tid. SFO går som normalt.