IMG_1834 (2)_1Fredag ble det holdt St Mikaelsfest på skolen. Fra gammelt av var denne dagen en viktig merkedag, Mikkelsmesse, og ble holdt den 29.september. Mikael var et symbol på mot og kraft, og kampen mellom det gode og det onde stod som utgangspunkt for feiringen.

2.-10. klasse feiret dagen i nydelig høstvær i skogen, og alle deltok i rollespillet «Drageleken». Det handlet om å finne tre skatter som dragene hadde gjemt, og gjennom mot og samarbeid, kunne man få dragene til å gi fra seg hint om hvor skattene var gjemt, altså vinne en kamp over dragen. Elevene kunne hvile, grille og spise på «Menneskeberget», og det var opp til elevene selv, om de torde å gå i «kamp» mot dragene. På «Engleberget» gjennomgikk elevene motsprøver.

Først ble legenden om St. Mikael og om ridder Georg som bekjemper dragen fortalt.
Det blir opp til den enkelte hvordan man vil tolke budskapet.

Til selve festdagen hadde førsteklassingene bakt til sin fest, de hadde laget sine egne sverd og et stjernebånd som de kunne ta med hjem. Slik ble de også modige Mikaelsriddere.

 Takk til alle som var med å gjøre festen flott både for store og små!IMG_1830_brukeIMG_1800_bruke