Vi ønsker alle vel møtt til skolestart mandag 17.august.
Elevene møter opp til vanlig tid 08:30 ute i skolegården ved barneskolen.
Skoledagen varer til 10:30.
SFO er åpen til kl. 17:00
Velkommen til alle gamle og nye elever!

Sunflower