grunn10Tirsdag 4. november var det duket for Grunnlovsjubileum på skolen vår. I en fullsatt gymsal utspant det seg både dramatikk og bidrag av alle slag.

Elever fra 2.-10. klasse bidro til en flott og minnerik kveld gjennom sang, dikt og musikk fra Norsk kulturarv. 9. og 10. klasse bandt hele forestillingen sammen gjennom effektfulle scener fra «Per Gynt». Dovregubben satt høyt på sin trone og minnet oss på at vi alltid må stille oss selv spørsmål om våre verdier. Dovrefjell representerer imidlertid også det evige og grunnfestede. Det kommer blant annet til uttrykk i det løftet som representantene ved Riksforsamlingen på Eidsvoll avla i 1814, nemlig «Enige og tro inntil Dovre faller».

Det hele toppet seg da 8.klasse holdt et imponerende fakkelshow til rytme og sang av «Til ungdommen» av Nordahl Grieg. Fullmånen ble som en prikk over i-en i feiringen og bidro til å gjøre kvelden meget vellykket.

Takk til alle elever og lærere som har gjort en meget flott innsats!

grunn4grunn9  grunn8grunn12grunn13grunn14    grunn6 grunn5  grunn3 grunn2