Trehytte2Steinerskoleforbundet har nylig laget tre sterke reklamefilmer- la budskapet synke inn, og del filmene med andre!

Den lange barndommen kan synes ineffektiv for noen. Vi mener den bør vernes om. Steinerskolen ønsker å bevare barndommen! Barndommen gir minner og læring for livet – i samspill med naturen og med andre barn. Det skal finnes et rike der barn har frihet og rom for lek og kreativitet. Der det er lov å prøve og feile, undersøke og forske. Utfordre og utvikle. Der de er fristilt for stress, mas, regelrytteri og de voksnes problemer.

La barn være barn!: https://www.youtube.com/watch?v=NPVoSs58LCU

Værn om barndommen!: https://www.youtube.com/watch?v=9RCOrmsF5yM

Gi barna tiden tilbake!: https://www.youtube.com/watch?v=OFH-0vtEum8