Bål på englebergetTradisjonen tro ble det holdt St Mikaelsfest i dag. Festen skulle derimot bli litt annerledes enn forventet i år…

I det store «Dragespillet» som blir holdt i skogen skal elevene vise mot og samarbeid for å bekjempe dragen. De skal finne tre skatter som er gjemt i skogen, og må prøve å få dragen til å gi dem hint om hvor de ligger.

Dragene var på plass, englene holdt vakt og menneskene hadde begynt den store skattejakten. Elevene som var mennesker og ble fanget av dragene, måtte gjennomgå motsprøvelser av mange slag; eksempelvis gjette smaker og svare på tegnegåter med bind for øynene. I dag var det plutselig en helt ny motsprøvelse vi alle stod ovenfor: Jordveps!

Vi ble nemlig angrepet av en sint gjeng med veps, som absolutt ikke likte at vi sloss mot drager- og ikke mot dem. Den store jakten måtte derfor raskt flyttes ned på skolen. Jordevepsene fikk holde på for seg selv i skogen, mens mennesker og engler slikket sine sår i skolegården. Men vi gav oss ikke så lett!

Englene inntok borgen på skoleplassen, dragene holdt djervt stand i skogholtet og voktet skattene, mens menneskene modig fortsatte sin skattejakt. Til tross for den ampre           jordvepsen og noen vepsestikk, fant vi, til alles glede, de tre skattene.

De fleste syns at leken var både morsom og spennende, og mange elever syns til og med festen fikk et enda mer realistisk preg. Likevel satser vi lærerne på en litt mer kontrollert kamp mot de onde kreftene til neste år.

Vi ønsker alle en vepsefri høstferie, og vel møtt igjen mandag 6.oktober.

Smak Sirkel Motsprøvelse  Finner skatten Engleberget Engel Drager Drager i skogen Drage