040Ungdomsskolen har denne høsten hatt to prosjektuker, der de har fått velge mellom tre ulike områder av fordypning. En gruppe har fått bruke seg i “kreativt verksted”, der maling, tegning og glasskunst ble utforsket. Den andre gruppen jobbet med bevegelsesformen eurytmi og utforsket musikk gjennom bevegelse. Dette ble kombinert med kreativ skriving. Den tredje gruppen dro ut i til Lislerud gård og jobbet både på selve gården og i skogen. I de to ukene fikk elevene oppleve å være i en gruppe med elever fra alle årstrinnene på ungdomsskolen; det sosiale livet blomstret. 063096026002