005Forberedelsene til festen starter allerede om våren, da noen klasser sår korn og setter f. eks. løk og poteter i skolehagen. Veksten kan følges fram til elevene selv kan høste inn etter skolestart i august. Kornet tørkes, treskes og males til mel. Grønnsakene brukes på høstfesten og i matlagingen utover høsten. Klassene har vers og sanger om det å plukke bær og frukt, og sangene handler om hvordan bonden arbeider. Dette anskueliggjøres gjennom sang og bevegelse. Elevene baker brød av kornet de har malt og kjerner smør. Kanskje er elevene med på å dekke et festbord og pynter med blomster. På selve festdagen bringer barna i 1. klasse med litt frukt og grønnsaker, som de høytidelig bærer fram til høsttakkebordet.

Det er vanlig at de andre klassene på barnetrinnet skjærer grønnsaker til en felles suppe på festdagen, etter å ha vist hverandre litt hva vi arbeider med i de forskjellige klassene. Vi synger også fellessanger, hentet fra repertoaret av høstsanger. Dessuten leker vi fellesleker i ute.