1962. og 3. klasse har en ukentlig turdag sammen med 1. klasse. Elevene får følge årets løp på nært hold, bruke sansene og det motoriske som grunnlag for opplevelse og mestring. Elevene får bruke sag og kniv, klatre og bygge hytter. Det stimuleres til fri lek, som er naturlig på dette alderstrinnet.  Det sosiale har en stor plass på turdagen: vi går i følge, venter på hverandre, har felles måltid og sitter ved bålet. Lek og samtale utgjør en stor del av turdagen, fellesopplevelser styrker fellesskapet.                I gjennom friluftsliv blir elevene også kjent med trær, planter, dyr, fugler og insekter i skolens nærområde gjennom de ulike årstidene.