Sommer kommer, sommer kommer…

Og vi tar farvel med vår 10. klasse.                               Tradisjonen tro ble det på Steinerskolen i Indre Østfold holdt en vakker sermoni for årets 10. klassinger. Alle klasser på skolen fikk sagt adjø gjennom en gave, i form av et dikt eller en sang. Deretter ble 10. klasse jaget ut av skolegården til sang og […]